ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SA

        ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SA

       Συρομενο Ψεκαστικο Τυπου SA

  


       Δοχείο από πολυαιθυλένιο 2600lt και 3000lt με λεία εσωτερική επιφάνεια για εύκολο πλύσιμο.

       Ενισχυμένο πλαίσιο.

       Υδραυλική βέργα ψεκασμού πλάτους 16μ με τριπλά μπεκ εφοδιασμένα με αντισταλλακτικές βαλβίδες.

       Αντλία μεμβρανοφόρα χαμηλής πίεσης.

       Χειριστήριο διανομής φυτοφαρμάκου 5 παροχών χαμηλής πίεσης ηλεκτρικό ή μηχανικό.

       Κεντρικό φίλτρο προστασίας των μπεκ από βουλώματα.

       Επιπλέον 3 φίλτρα για προστασία των μπεκ από βουλώματα.

       Δοχεία καθαρού νερού για πλύσιμο του βυτίου 204lt.

       Δείκτης στάθμης ψεκαστικού υγρού.

       Αναδευτήρας διαρκούς ανάδευσης ψεκαστικού υγρού πριν και κατά τον ψεκασμό.

       Σύστημα διανομής αφρού σήμανσης (γραμμοχαράκτης).

       Σύστημα προδιάλυσης ψεκαστικού υλικού σε μορφή σκόνης.

       ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


       ΕΙΚΟΝΕΣ

         Image 1   Image 2  Image 3  

       Image 4

Scroll to Top