προσωπικά δεδομένα

Η ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε, εφεξής ‘’η Εταιρία’’ συμμορφούμενη πλήρως με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – όπως αυτή εκάστοτε ισχύει -, έχει σχεδιάσει και ακολουθεί πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες που στοχεύουν στη λελογισμένη χρήση των προσωπικών δεδομένων που της παρέχονται καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο και με οιοδήποτε νόμιμο μέσο, στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητάς τους και στην εξασφάλιση της ανεμπόδιστης ασκήσεως των νομίμων δικαιωμάτων των
υποκειμένων τους.

Πρόκειται για πληροφορίες που κατά κύριο λόγο συλλέγονται κυρίως διαδικτυακά (μέσω του ιστοτόπου της Εταιρίας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.α.) είτε από απευθείας επαφές επισκεπτών των γραφείων ενημέρωσης στις εγκαταστάσεις σας, κατά την οποία επαφή ο επισκέπτης
αυτοβούλως μας παραχωρεί στοιχεία επικοινωνίας για μελλοντικές προσφορές ή ενημερώσεις.

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρία μας συλλέγει ή δύναται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα από τα υποκείμενα αυτών (εφεξής: «Χρήστες») με τους εξής τρόπους (ενδεικτικά):

Επίσκεψη ή σύνδεση στον ιστότοπο www.autozoumpoulakis.gr (εφεξής ‘’Ιστότοπος’’) και συμπλήρωση των Ειδικών Πεδίων για ‘’Επικοινωνία’’ ή ‘’Προσφορά’’

Επικοινωνία με την Εταιρία με ηλεκτρονικά μέσα (τηλέφωνο, mail, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ) για τη σύνταξη και αποστολή προσφοράς, για το κλείσιμο ραντεβού για μετατροπή του οχήματος σε Αεριοκίνηση, για τη λήψη παραγγελίας, για την επιτόπια αγορά προϊόντος ή λήψη υπηρεσίας, για την υποβολή ερωτήματος ή παραπόνου στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας μας, για το άνοιγμα καρτέλας πελάτη, κτλ

Συμμετοχή σε δραστηριότητα μέσω του Ιστοτόπου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζεται με προωθητική ενέργεια της Εταιρίας (για παράδειγμα συμμετοχή σε διαγωνισμό, όταν δηλώνετε ότι σας αρέσει κάτι ή κοινοποιείτε μια τέτοια ενέργεια κ.α.),

Αίτηση λήψης μηνυμάτων στο κινητό σας τηλέφωνο/συσκευή,Εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρίας,

Σύνδεση μέσω λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας στο Facebook ή στο Google για τη δημιουργία ενός λογαριασμού ή για σύνδεση),

Λήψη εξατομικευμένων μηνυμάτων, ειδικών προσφορών και διαφημίσεων που αφορούν τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, βάσει των πληροφοριών που μας κοινοποιείτε και των πληροφοριών που έχουμε συλλέξει μέσω των στοιχείων που μας παρέχετε αυτοβούλως ή παρόμοιων τεχνικών σχετικά με τη χρήση των διαδικτυακών τοποθεσιών/μέσων κοινωνικής δικτύωσης/ιστολογίων της Εταιρίας.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων: Η Εταιρία μας ούτε συναλλάσσεται ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο απευθύνεται σε ανηλίκους. Ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα συλλογής και εν γένει λήψεως προσωπικών δεδομένων ανηλίκων.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: Η Εταιρία μας δεν συλλέγει και δεν αποζητά ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από εκείνα που οικειοθελώς και ελευθέρως παρέχετε σε εκείνην ή/και σε τρίτους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τις σχετικές της υποχρεώσεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του Χρήστη. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι ασφαλείς και απόρρητες.
Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε.

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων από τρίτο: Στην αδόκητη περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοια παραβίαση, η Εταιρία θα ενημερώνει αμελλητί τον Χρήστη, καθώς και την αρμόδια Αρχή, εντός 72 ωρών από τη διαπίστωση της παραβίασης.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν των στην παρούσα αναφερόμενων και παρασχεθέντων εκ μέρους σας, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Η Εταιρία συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, να σας παρασχεθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που επιλέγετε, υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο για εσάς τρόπο, για να σας υπενθυμίσουμε σημαντικές εκκρεμότητες/ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, για να ενημερωθείτε σχετικά με νέα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, για προσφορές ή εκπτώσεις, για προωθητικές ενέργειες και ενέργειες επικοινωνίας της Εταιρίας μας. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Η πραγματοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της Εταιρίας μέσω του παρόντος Ιστοτόπου,προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη από την Εταιρία στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ αυτής και του Χρήστη σύμβασης.

Συλλογή Πληροφοριών: Όταν ο Χρήστης επικοινωνεί μαζί μας για μια Προσφορά, απαιτούνται τα κάτωθι στοιχεία:

Το όνομά σας,Τη διεύθυνση email σας,Τον αριθμό τηλεφώνου σας,Τα στοιχεία του οχήματος για το οποίο ζητάτε προσφορά μετατροπήςΤο Εναλλακτικό Καύσιμο, που σας ενδιαφέρει
Η Εταιρία χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics από την Εταιρία μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη που έχει συλλέξει η Εταιρία, διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την ομαλή παροχή των υπηρεσιών. Τονίζεται ιδιαιτέρως, πως για επικοινωνία μέσω email, μετά την λήξη της επικοινωνίας μας, το αρχικό email που εμπεριέχει τα στοιχεία του Χρήστη, διαγράφεται μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών.

Scroll to Top