ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

                                 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ

3 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων μηχανημάτων, πεζού χειριστή με ανυψωτική ικανότητα από 1,8 έως 2,0 τόνους.

2 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων μηχανημάτων, εποχούμενου χειριστή, με πλατφόρμα μεταφοράς και βραχίονες προστασίας, με ανυψωτική ικανότητα από 2,0 έως 2,5 τόνους.

2 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων μηχανημάτων τύπου stand-on, όρθιου χειριστή, με ανυψωτική ικανότητα από 2,0 έως 3,0 τόνους.

STACKERS

4 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων περονοφόρων μηχανημάτων τύπου stacker, πεζού χειριστή με ανυψωτική ικανότητα από 1,25 έως 2,0 τόνους και ύψος ανύψωσης έως 5,4 μέτρα.

2 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων περονοφόρων μηχανημάτων τύπου stacker, εποχούμενου χειριστή, με πλατφόρμα μεταφοράς και βραχίονες προστασίας, με ανυψωτική ικανότητα από 1,25 έως 1,6 τόνους και ύψος ανύψωσης έως  5,4 μέτρα.

4 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων περονοφόρων μηχανημάτων τύπου stand-onstacker, όρθιου χειριστή, με στέγαστρο προστασίας, με ανυψωτική ικανότητα από 1,6 έως 2,0 τόνους και ύψος ανύψωσης έως  6,75 μέτρα.

3 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων περονοφόρων μηχανημάτων τύπου stacker κατάλληλα για μεταφορά διπλής παλέτας , πεζού ή εποχούμενου χειριστή με ανυψωτική ικανότητα από 1,25 έως 1,6 τόνους και ύψος ανύψωσης έως 2,1 μέτρα.

1 μοντέλο ηλεκτροκίνητου περονοφόρου μηχανήματος τύπου stand-onstacker, όρθιου χειριστή, με στέγαστρο προστασίας, με τηλεσκοπικές περόνες, κατάλληλο για στοιβασία σε ράφια διπλού βάθους, με ανυψωτική ικανότητα 1,0 τόνο και ύψος ανύψωσης έως 6,75 μέτρα.

ORDER PICKERS

7 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων  μηχανημάτων παραγγελιοληψίας μικρού ύψους, με ανυψωτική ικανότητα από 1,2 έως 2,5 τόνους.

4 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων  μηχανημάτων παραγγελιοληψίας μεγάλου ύψους, με ανυψωτική ικανότητα 1,0 τόνο και ύψος ανύψωσης έως 8,25 μέτρα.

REACH TRUCKS

6 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων  μηχανημάτων τύπου Reachtruck, με ανυψωτική ικανότητα από 1,2 έως 2,5 τόνους και ύψος ανύψωσης έως 12,1 μέτρα.

3 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων  μηχανημάτων τύπου Reachtruck, με τηλεσκοπικές περόνες, κατάλληλα για στοιβασία σε ράφια διπλού βάθους, με ανυψωτική ικανότητα από 2,0 έως 2,5 τόνους και ύψος ανύψωσης έως 12,1 μέτρα.

2 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων  μηχανημάτων τύπου Reachtruck, τεσσάρων κατευθύνσεων με ανυψωτική ικανότητα από 2,0 έως 2,5 τόνους και ύψος ανύψωσης έως 9,7 μέτρα.

Very narrow aisle  (VNA)

2 Διαφορετικά μοντέλα ηλεκτροκίνητων  μηχανημάτων πολύ στενών διαδρόμων, τύπου VNA, με περιστρεφόμενες περόνες, με ανυψωτική ικανότητα από 1,25 έως 1,5 τόνους και ύψος ανύψωσης έως 10,35 μέτρα.

 

Scroll to Top